Innhold
 • Søkelyset på brutalitetene begått av «verdens største demokrati»

 • Ny attraksjon i mangfoldig bydel

 • LDO vil ha spesifikk handlingsplan

 • Forskere informerer om flyktningbarns traumer

 • Sterkt preget av opplevelsene i Iran
 • Søkelyset på brutalitetene begått av «verdens største demokrati»
 • – La innvandrere lære ulike dialekter
 • Statsbudsjettsmillioner til integrering
 • Sprikende reaksjoner på «urbefolkningskostyme»
 • Slik ble HRS reddet av Frp
 • Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre
 • Sikh blir historisk i Canada
 • Såpegigant beklager reklamekampanje
 • Ny attraksjon i mangfoldig bydel
 • Norsk-inder tok ny taekwondo-gull
 • Norge tar imot færre kvoteflyktninger
 • Freder statsstøtten til HRS
 • LDO vil ha spesifikk handlingsplan
 • Flerkulturell og kvinnelig festivalprofil
 • Fratatt mulighet til å få kontantstøtte
 • Forskere informerer om flyktningbarns traumer
 • «Familiens ære må beskyttes»
 • – Unge biter mindre på fryktretorikk
 • – HRS sine grove feil
 • – En åpen debatt minsker høyreekstrem vold

Claudio Castello

Foto: Rafto.no

Khurram Khan

Hanna Skotheim

Claudio Castello

Claudio Castello

Redaksjonen

Foto: KaVass/Flickr

Hanna Skotheim

Foto: flickr.com

Hanna Skotheim

Foto: Claudio Castello

Hanna Skotheim

Foto: Claudio Castello

Claudio Castello

Foto: Carl Celius/Photo Nordica

Claudio Castello

Foto: Patrick Müller

Claudio Castello

Claudio Castello

Foto: ldo.no

Claudio Castello

Foto: Erik Berg

Claudio Castello

Hanna Skotheim

Hanna Skotheim

Foto: Alyssa L. Miller

Chro Borhan, rådgiver i Nansen Fredssenter

Claudio Castello

Foto: flickr.com

Claudio Castello

Foto: Frankie Fouganthin

Anna Aronsen Oftedal