Innhold
  • Ny rapport: De som bor på integreringsmottak bør få karriereveiledning

  • Har du lest om kjøpmannen som mente brunost fremmer rasisme?

  • – Gi blod og redd liv!
  • SV-kvinner åpner for uke 22 som abortgrense
  • Ny rapport: De som bor på integreringsmottak bør få karriereveiledning
  • Innvandrerkvinner sliter med å få jobb
  • Har du lest om kjøpmannen som mente brunost fremmer rasisme?
  • Om oss
  • Abonnér
  • Kontaktinformasjon

Eva Alnes Holte

Eva Alnes Holte

Eva Alnes Holte

Eva Alnes Holte

Redaksjonen

Majoran Vivekananthan

Are Vogt Moum

Aleksandria Markovic