Innhold
  • Gratis kurs uten å miste dagpenger

  • Vann i reserve til hele Oslo

  • Vil forebygge selvmord: – Vi har ingen å miste
  • Gratis kurs uten å miste dagpenger
  • Flere har noen å snakke med om personlige problemer
  • Politiet er populære og effektive på TikTok
  • Vann i reserve til hele Oslo
  • Om oss
  • Abonnér
  • Kontaktinformasjon

Foto: Pressebilde Høyre

NTB

Eva Alnes Holte

Eva Alnes Holte

NTB

Eva Alnes Holte

Majoran Vivekananthan

Are Vogt Moum

Aleksandria Markovic