Innhold
 • Språk alene gir ikke integrering
 • Språkjungel
 • Volden har seiret på Sri Lanka
 • Utviste nektes innreise til hjemlandet
 • Utvikling går mot økt rasisme
 • Underholdskrav fra 1.november
 • Åndssnobbene
 • Arbeidsløs får ikke dagpenger
 • Ja til provokasjon og dialog
 • Øyeblikket 16, 2008. Antirasitisk Senter.
 • Oppsagt for hijab – går ikke til sak
 • Nye innbyggere kan få lån
 • Nominert til folkehelsepris
 • Minoritet et sted – majoritet et annet
 • Krisepakker i møtende tog…
 • Kebab, bare en farse?
 • Hvem ”eier” Munch?
 • Et tøffere barnevern for innvandrere?
 • Født med feil farge
 • Flere får familiegjenforening
 • Dobbelt press for Hadia og Abid
 • Er du talsmann for alle Abid Raja?
 • DJ Keti, 44, snurrer balkanmusikk
 • – Flere innvandrere må jobbe for rettferdighet
 • Om Oss
 • Annonsér
 • Abonnér
 • Kontaktinformasjon

Alfredo Biamont

Alfredo Biamont

Fredrik Giertsen

Kjetil Hegna

Claudio Castello

Alfredo Biamont

Jonas W. A. Farshchian

Leder

Henrik Kreilisheim

a a

a a

Saroj Chumber

Saroj Chumber

Naushad Ali Qureshi

Claudio Castello

Olav André Manum

Gul Majid Khan, Bergen

Hilde Widerøe Wibe, Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Abelia

Kjetil Hegna

Victoria Uwonkunda

Petter de Presno Borthen

Thu Strande

Claudio Castello

utrop

utrop

utrop

utrop